ChatGPT og generativ AI

I dette innledende, ikke-tekniske kurset får du ferdighetene til å utnytte kraften til ChatGPT for ditt daglige arbeid, basert på SINTEF sitt interne “Digital Acadamy”.

Dette er et innledende, ikke-teknisk kurs hvor vi avmystifiserer den indre funksjonen til ChatGPT, for å forstå hvordan vi kan bruke det. Denne grunnleggende kunnskapen vil tillate deg å utnytte ChatGPTs muligheter samtidig som du er klar over dens begrensninger. Kurset inkluderer praktiske øvelser designet for å styrke læringen din. Vi vil også berøre kritiske spørsmål som AI-etikk, personvern, juridiske hensyn og beste praksis.

Pris på forespørsel. Innledende veiledning og støtte i søknadsforløp finansieres av Nemonoor.

ChatGPT og generativ AI

 

Kontakt

Signe Riemer-Sørensen, Research Manager for Analytics and AI, SINTEF

signe.riemer-sorensen@sintef.no | 41184810