Etisk utvikling av kunstig intelligens

SINTEF tilbyr støtte for etisk utvikling og bruk av kunstig intelligens. Dette gjeller både nasjonale og EU regulativer som må oppfylles og hvordan man lykkes med å ta i bruk ny teknologi.

SINTEF tilbyr både strategisk støtte over lang tid, eller kort-tids kontrakter for støtte med innledende undersøkelser, identifikasjon av passende problemstillinger, utviklingsstøtte, produksjonsetting mv. Vi tilbyr dybdegående kompetanse på bruk av maskinlæring og kunstig intelligens innenfor energi, produksjon, smarte byer og samfunn, samt helse, og mulighet for å samarbeide med domene-eksperter på mange ulike fagfelt.

 

Etisk utvikling av kunstig intelligens
AI generated picture from DALL-E