Hybrid kunstig intelligens

SINTEF tilbyr støtte for strategisk utvikling av modeller som kombinerer kunstig med domenekunnskap for å øke robusthet og minimere databehov for fysiske systemer. Dette kan skje gjennom strategisk utvikling av kunstig intelligens over lang tid, eller kort-tids kontrakter for støtte med innledende undersøkelser, identifikasjon av passende problemstillinger, utviklingsstøtte, produksjonsetting mv. Vi tilbyr dybdegående kompetanse på bruk av maskinlæring og kunstig intelligens innenfor energi, produksjon, smarte byer og samfunn, samt helse, og mulighet for å samarbeide med domene-eksperter på mange ulike fagfelt.

Pris på forespørsel. Innledende veiledning og støtte i søknadsforløp finansieres av Nemonoor.

Hybrid kunstig intelligens
AI generated picture from CANVAS

Kontakt

Signe Riemer-Sørensen, Research Manager for Analytics and AI, SINTEF

signe.riemer-sorensen@sintef.no | 41184810