AI klinikken

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.

Via et digitalt eller fysisk besøk i klinikken vil deres virksomhet kunne få støtte til å starte reisen med å konkretisere og realisere deres digitale mulighetsrom, enten det er mindre konkrete prosjekter dere ønsker hjelp med, eller om det gjelder mer generelle, overordnede spørsmål. Kompetansen du finner i AI-klinikken er relevant på tvers av bransjer og domener.

AI-klinikken logo

 

Hvem er AI-klinikken for?

AI-klinikken passer for de aller fleste virksomheter som ønsker å realisere sitt digitale potensial, og den tilgjengelige kompetansen er relevant inn mot de fleste domener. Det kan for eksempel dreie seg om datafangst og -lagring, entreprenørskap, smart city, industri 4.0, tidsserieanalyser, språkteknologi, bildegjenkjenning, juridiske forhold, mm.

Eksempler på spørsmål og problemstillinger som er relevante for et besøk i AI-klinikken:

  • Hva kan vi bruke våre data til?

  • Er AI et egnet verktøy for å løse våre utfordringer, eller til å utvide vårt mulighetsrom?

  • Hvordan kan vi finansiere et AI-relatert innovasjonsprosjekt?

  • Hva slags plattformer eller skyløsninger egner seg for innsamling av data?

  • Juridiske spørsmål knyttet til bruk av data

AI-klinikken

Kontakt

Tore Lie, Klyngeleder ‘Cluster for Applied AI’ 

tore.lie@smartinnovationnorway.com  |  +47 922 23 462

AID katapult