Hvorfor Nemonoor?

Norge er et stort land målt i størrelse, men har relativt få innbyggere og spredt befolkning. Folk bor og arbeider i alle deler av landet, og dette resulterer i en sterk offentlig sektor og en industriell struktur der mer enn 99 % av alle bedrifter (omtrent 200 000) er SMB-er med mindre enn 100 ansatte. SMB-ene sysselsetter 70 % av arbeidsstokken og står for halvparten av Norges verdiskaping.

Den nasjonale digitale infrastrukturen i Norge er godt utviklet, og norske borgere er modne brukere av digitale teknologier. Det er høy grad av tillit mellom innbyggerne og myndighetene på ulike nivåer. Offentlig sektor er tverrfaglig, representerer mange ulike samfunnsområder, og er den desidert viktigste kjøperen av produkter og tjenester fra private virksomheter.

De ulike institusjonene, departementene og enhetene kan være relativt autonome og uavhengige i organisasjonsdesign og formål, noe som vil påvirke i hvilken grad KI blir brukt for å løse komplekse samfunnsutfordringer og imøtekomme innbyggernes behov for tjenester.

Offentlig sektor har en viktig og stor oppgave med å tilby gode tjenester som bidrar til en enklere hverdag for innbyggerne. I dette arbeidet er det høy grad av digitalisering og automatisering. Dette bidrar også til et voksende gründermiljø blant bedrifter som fokuserer på KI og tilhørende teknologier.

Norge har relativt høye kostnader som gjør det viktig å høste fordelene av digitalisering og automatisering i produksjonsprosesser og tjenester på tvers av alle domener og sektorer. Mange bedrifter mangler fortsatt den tekniske kompetansen til å integrere KI i bedriftens prosesser, beslutninger og verdikjeder. På grunn av mangelen på KI-ekspertise og investeringene som trengs i etablerte forretningsområder, står mange selskaper overfor betydelige utfordringer i internasjonale markeder, ettersom bransjer ellers blir mer digitale.

Norge har blitt med i den store Europeiske satsingen – DIGITAL EUROPE – for å bidra til at KI og andre avanserte digitale teknologier fremmer konkurransekraften til private og offentlige virksomheter.