Bruk av maskinlæring for å understøtte cyber security use-case

IFE kan etablere et use-case som involverer et oppsett av et cyber-fysisk system (IT/OT) etter kundens behov, i IFEs Cyber Security senter. Datastrømmer fra IT/OT oppsettet kan benyttes i maskinlæringsmodeller for beslutningsstøtte.

IFE

Kontakt

Per-Arne Jørgensen, Avdelingsleder Risk and Security, Halden

per.arne.jorgensen@ife.no  |   97772311