Business Development

Veiledningstjenester for bedrifter som ønsker å se på hvordan deres ideer kan business development kan tas videre for hver enkelt idé.

Business development er en prosess som har som mål å skape vekst og verdiskaping for en bedrift. Det innebærer å identifisere og utnytte muligheter i markedet, utvikle nye produkter eller tjenester, forbedre eksisterende tilbud, bygge relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, og optimalisere forretningsmodeller og strategier.

 

Veiledningstjenester kan bidra med å:

  • Analysere markedspotensialet og konkurransesituasjonen for ideene.
  • Vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler for ideene.
  • Utarbeide forretningsplaner og finansieringsstrategier for ideene.
  • Gi råd om juridiske, tekniske, organisatoriske og etiske aspekter ved ideene.
  • Formidle kontakt med relevante nettverk, aktører og ressurser for ideene.

Pris

  • Pris for SMB (70 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 5.400 ekskl. mva.
  • Markedspris: kr. 18.000 ekskl. mva.

 

Kontakt

Mikael Melitshenko, Leder for Venture, Smart Innovation Norway

mikael.melitshenko@smartinnovationnorway.com | +47 481 76 614

Launchpad Accelerator