Crossing the Chasm-strategier for innovasjon

En veiledning for bedrifter som vil gå fra nisje til massemarked

Hva er crossing the chasm?

Crossing the chasm er et begrep som ble introdusert av Geoffrey Moore i hans bok med samme navn. Det beskriver utfordringen som mange innovative bedrifter møter når de vil gå fra å selge sine produkter eller tjenester til en liten gruppe av tidlige brukere, til å nå et større og mer krevende marked. Moore hevder at det er et stort gap, eller en kløft, mellom disse to gruppene, som krever en endring i markedsstrategi og posisjonering.

Disse veiledningstjenester viser hvordan du kan krysse kløften. Vi hjelper dit selskap at:

  • Identifisere og fokusere på en bestemt nisje innen det større markedet, som har et tydelig og presserende behov for løsningen, og som kan fungere som en referanse for andre kunder.
  • Skape en unik og overbevisende verdi-proposisjon som viser hvordan løsningen løser kundens problem bedre enn alternativene, og som appellerer til både rasjonelle og emosjonelle faktorer.
  • Utvikle en effektiv kommunikasjons- og distribusjonskanal som når fram til målgruppen, og som bygger tillit og troverdighet.
  • Skape allianser og partnerskap med andre aktører som kan styrke løsningens posisjon og tilgjengelighet i markedet, og som kan bidra til å overvinne eventuelle barrierer eller motstand.
  • Forbedre og tilpasse løsningen til kundens behov og forventninger, og sørge for at den leverer på sitt løfte om verdi og kvalitet.

 

Pris

  • Pris for SMB (70 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 5.400 ekskl. mva.
  • Markedspris: kr. 18.000 ekskl. mva.

 

Kontakt

Mikael Melitshenko, Leder for Venture, Smart Innovation Norway

mikael.melitshenko@smartinnovationnorway.com | +47 481 76 614

Crossing the Chasm-strategies