Datavisualisering med bruk av Power BI

3 timers nettbasert kurs / workshop – holdes 28 mai.
Kr. 1200 i egenandel for Nemonoor deltakere

 

En rekke forretningsutfordringer kan og bør løses ved å utnytte tilgjengelige data. Om det er ved optimalisering av operasjonelle prosesser, forståelse av kundeatferd eller informert strategisk beslutningstaking, har utnytting av eksisterende data blitt en hjørnestein for problemløsning i ulike forretningssammenhenger. Av verktøyene på markedet som støtter forretningsanalyse, er Microsoft Power BI (en del av Microsoft Plattformen) et av de mest kjente og verdifulle verktøyene for visualisering av data.

NTNU tilbyr kurs og workshop på en halv dag for deltakere for å lære om hvordan å bruke Power BI. Gjennom både opplæring og praktisk erfaring vil deltakerne lære å utvikle rapporter, hvordan bruke dashboards, forberede og transformere data, og produsere visualiseringer som er relevante for deres organisasjon. Kurset vil gi enkel informasjon tilpasset ferdighetsnivået til deltakerne, slik at eleven kan følge med og få praktisk erfaring med data.

 

Forkunnskaper

Krever ingen forkunnskaper om dataanalyse- eller Power BI utover generell interesse for å lære mer om dataanalyse, visualisering og hente ut innsikt for å ta datadrevene beslutninger.

Deltakerne må ha PC med Power BI installert og tilgang til internett.

Ha gjerne tilgang på et relevant datasett fra din organisasjon som du kan bruke på kurset.

 

Målgruppe

Kurset passer for de som ønsker å:

  • Utvikle sine faglige ferdigheter da Power BI er et mye brukt verktøy for forretningsanalyse, spesielt for datavisualisering og forretningsinnsikt. Å lære hvordan man lykkes med å visualisere data ved hjelp av Power BI vil hjelpe deg å forbedre dine faglige ferdigheter.
  • Forbedre ferdigheter for datatolkning. Visualiseringer er effektive verktøy for å tolke data og tilegne seg innsikt basert på data. Å ta et kurs i visualisering lærer deg hvordan du grafisk representerer kompliserte data, noe som gjør det enklere å hente ut innsikt og ta datadrevne beslutninger.
  • Bli dyktig i Power BI. Dette kurset hjelper deltakerne til å ikke bare være effektive/jobbe effektivt med Power BI, men også lære beste praksis for å optimere arbeidsflyten og generere visualiseringer raskere.

 

Instruktører

Emmanouil Papagiannidis

Emmanouil Papagiannidis er en fjerde års Ph.d.-kandidat ved Institutt for Datateknologi og Informatikk på NTNU. Forskningen hans har fokus på ansvarlig forvaltning av KI og dens verdi for virksomheter.

Han har en B.Sc i Applied Informatics fra Universitetet i Makedonia (UOM), en M.Sc. i Computer Science fra Universitetet i Newcastle og en M.Sc. i Data Science også fra Universitetet i Newcastle.

Videre har Emmanouil jobbet som programvareutvikler i Hellas (Athen) og i Storbritannia (Newcastle) hvor han utviklet nettsider, administrerte systemer og forbedret eksisterende kode ved å introdusere nye funksjoner og teknologier.

Når han er ferdig med sin Ph.d. vil han gå tilbake til å jobbe i bransjen som en dataanalytiker.

 

Cybersecurity