Digital Modenhetsanalyse (DMA)

Modenhetsanalysen er en obligatorisk tjeneste for bedrifter som ønsker å benytte seg av tjenester fra Nemonoor. Hensikten er å måle bedriftens nåværende digitaliseringsnivå og identifisere områder hvor den kan forbedre seg.

DMA er en del av Europakommisjonens Digital Europe-program, som har som mål å fremme den digitale transformasjonen av den europeiske økonomien og samfunnet.

Analysen gjennomføres av European Digital Innovation Hubs (EDIH), som er nettverk av organisasjoner som leverer digitale transformasjonstjenester til små og mellomstore bedrifter (SMB) og offentlige organisasjoner i Europa. Nemonoor er en av disse EDIHene.

DMA kan hjelpe bedrifter med å vurdere sine digitale styrker og svakheter, og å få tjenester fra EDIH-ene for å forbedre sitt digitale modenhetsnivå. DMA er gratis og konfidensielt for selskapene som får tjenester gjennom EDIH-ene.

Alle bedrifts- og personlige data som registreres i forbindelse med DMA blir behandlet konfidensielt og i henhold til GDPR. Se også EDIH Privacy Statement | European Digital Innovation Hubs Network (europa.eu).
Resultater for den enkelte bedrift deles ikke med noen andre, men resultatene vil være med i statistikkgrunnlag både for Nemonoor (nasjonalt) og for EU.

 

Hvordan fungerer det?

Selve analysen består av et spørreskjema som dekker seks dimensjoner ved digitalisering:

Digital Modenhetsanalyse (DMA)

 

Spørreskjemaet fylles ut online med bistand fra en representant for Nemonoor, men vi har laget en frittstående versjon som kan benyttes for å forberede den offisielle besvarelsen.

Når det offisielle spørreskjemaet er sendt inn vil det genereres en omfattende rapport som viser selskapets digitale modenhetsnivå sammenlignet med andre selskaper i samme sektor og region samt gjennomsnittet i EU. Rapporten gir også anbefalinger og beste praksis for å forbedre selskapets digitale status og konkurranseevne. Dette kan brukes som grunnlag for å utvikle en digital handlingsplan og få tilgang til relevante tjenester fra Nemonoor. Eksempel på en slik rapport finner du HER.

DMA skal gjennomføres tre ganger:

  • Før eventuelle tjenester fra Nemonoor mottas
  • Etter ett år og etter 3 år

Dette for at EU skal kunne analysere endringer i digital modenhet for europeiske bedrifter over tid.

Pris : NOK 9000,-

Nemonoor-pris med støtte fra EU og Innovasjon Norge : NOK 0,-

Hva skjer etter at dere har fullført DMA?

Før vi kan gå videre i prosessen er vi pålagt å sjekke om dere er kvalifisert til å kunne motta offentlig støtte. Dette gjøres ved at dere signerer dokumentet «Declaratioin of Honour and de minimis».

Basert på resultatene fra analysen, samt konkrete problemstillinger/ønsker fra din bedrift vil vi forsøke å finne ut av hvilke områder best kan hjelpe dere med.

Dere vil da få en kontaktperson i Nemonoor som vil følge dere opp videre og forsøke å finne relevante tjenester. Eventuelle tjenesteleveranser vil da bli avtalt direkte med den aktuelle Nemonoor-partneren.

 

Interessert?

Benytt denne linken for å registrere din bedrift, samt å booke tid for et innledende møte via Teams. Registreringen er gratis og uforpliktende.

 

Kontakt

Arne Monsholm – Seniorrådgiver i ÅKP AS

Arne.monsholm@aakp.no | +47 900 82 212