AI+ 2024

Som deltaker på AI+, vil du få de nyeste oppdateringene fra kunstig intelligens-verdenen gjennom presentasjoner fra eksperter og inspirerende teknologimiljøer, paneldiskusjoner, demonstrasjoner og nettverksarrangementer.

AI+ er en årlig internasjonal konferanse med fokus på anvendt kunstig intelligens. Formålet med AI+ er å tilby norske så vel som internasjonale miljøer en arena for kompetansedeling og samhandling innen kunstig intelligens, som vil legge et solid grunnlag for å lykkes med en datadrevet økonomi og innovasjon.

Anvendt kunstig intelligens og bærekraft er hovedfokusområder, i tillegg til å skape en interaksjonsarena mellom problembevarere og problemløsere. Man forventer at AI+ vil vokse seg til å bli en naturlig arena for bransjer der anvendt kunstig intelligens kan integreres med forretningsformål, samt for nettverksbygging og innovasjon.

Konferansen organiseres av Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institute for Energy Technology (IFE), Høgskolen i Østfold, Halden Næringsforening og Halden kommune, i samarbeid med Cluster for Applied AI.