KI-sentre: Hva trenger og ønsker norske virksomheter?

Norges forskningsråd har besluttet at KI-milliarden fra regjeringen skal gå til å etablere opptil seks KI-sentre rundt om i Norge. Nå trenger de innspill fra næringslivet!

15. mai inviterer Norges forskningsråd, NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon og Digital Norway til innspillsmøte! 

De ønsker innspill på forskningsutfordringer som KI-sentrene kan adressere og hvordan de kan innrettes slik at de får høy nytteverdi for nærings- og arbeidslivet i Norge.

Arrangementet er hybrid.