Finansieringsveiledning for bedrifter

Veiledningstjenester for bedrifter som har gjennomgått test before invest prosesser

Finansieringsveiledning er en tjeneste som hjelper bedrifter som har utviklet en forretningsidé eller et produkt gjennom test before invest prosesser. Test before invest er en metode som hjelper bedrifter å validere sin idé eller produkt i markedet før de investerer for mye tid og penger i det. Finansieringsveiledning gir bedrifter råd om hvordan de kan finansiere sin videre utvikling og vekst, både gjennom offentlige tilskudd og støtteordninger (soft funding) og gjennom private investorer og lån (hard funding).

Hva får man ut av finansieringsveiledning?

Finansieringsveiledning gir bedriften innsikt i ulike finansieringsmuligheter som passer til deres situasjon og ambisjoner. Veilederen vil hjelpe bedriften å utforme en finansieringsstrategi som tar hensyn til både kortsiktige og langsiktige mål, samt risiko og avkastning. Veilederen vil også gi råd om hvordan bedriften kan forberede seg til å søke om finansiering, enten det er å skrive en søknad, en forretningsplan, en pitch eller en annen form for presentasjon. Veilederen vil også kunne henvise bedriften til relevante aktører i finansieringsøkosystemet, som for eksempel offentlige etater, investornettverk, banker eller andre finansinstitusjoner.

Pris

  • Pris for SMB (80 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 3.600 ekskl. mva.
  • Pris for offentlige virksomheter (40 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 10.800 ekskl. mva.
  • Markedspris: kr. 18.000 ekskl. mva.

 

Kontakt

Mikael Melitshenko, Leder for Venture, Smart Innovation Norway

mikael.melitshenko@smartinnovationnorway.com | +47 481 76 614

Finansieringsveiledning