Hvordan komme i gang med kunstig intelligens? Slik gjør Sparebank 1 Forsikring

Når Sparebank 1 Forsikring utforsker å ta i bruk KI, mener de tillit, kompetanse og veloverveide beslutninger er oppskriften for å lykkes.


Det er ikke bare å ta i bruk kunstig intelligente systemer uten videre på arbeidsplassen. (Foto: Sparebank 1)


– Når det kommer til kunstig intelligens er vi nok fortsatt på utforskerstadiet, ja. 

Det forteller Karolina Lindqvist og Hanne Beate Randgaard Broen fra Sparebank 1 Forsikring, i avdelingen for pensjon. Lindqvist er hovedtillitsvalgt og tidligere funksjonell arkitekt, mens Broen er HR-ansvarlig. 

– Rent konkret jobber vi blant annet for tiden sammen med en av Sparebank 1-bankene med å sertifisere en chatbot for kunderådgivning. En chatbot med elementer av kunstig intelligent teknologi som automatiserer henvendelser, legger Broen til. 

Sparebank 1 Forsikring er et pensjonsselskap og en del av Sparebank 1-alliansen, De påpeker at andre aktører i bransjen, og andre i alliansen nok har kommet lenger innen kunstig intelligens enn dem.

Men selv om deres eget selskap er helt i startgropa, har de gjort seg opp flere tanker om hvordan kunstig intelligente systemer kan innføres, og hva de ønsker å oppnå.

Det er heller ikke slik at de ukritisk hopper på nye teknologiske trender, bare fordi andre i bransjen utforsker muligheter med kunstig intelligens:

– Vi er i gang med å finne områder hvor kunstig intelligens passer for oss, og hvor vi kan bruke det på en hensiktsmessig, verdiskapende måte, forklarer Lindqvist. 

De peker på tre viktige forutsetninger for å lykkes med ny teknologi: Veloverveide beslutninger, tillit og bred kompetanse. 

Vesentlig med høy tillit

For nå er kunstig intelligens på full fart inn i næringslivet, og stadig flere snakker om mulighetene teknologien gir:

Kunstig intelligente systemer, og mer spesifikt maskinlæring, kan brukes til alt fra å automatisk sortere fakturaer til å forutse risiko eller å identifisere trender i aksjemarkedet.

Men dette er ikke teknologi som en bare kan ta i bruk uten videre.

For både Lindqvist og Broen er spørsmål knyttet til etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens viktig. Lindqvist, som hovedtillitsvalgt, er tett på diskusjoner om reguleringer og tariffavtaler: Områder hvor kunstig intelligens fremover vil bli stadig mer relevant. 

Hvordan vil kunstig intelligens endre hvordan de jobber? Hvilke arbeidsoppgaver forandres når bedriftsprosesser automatiseres, og hvordan behandles brukerdata? 

For selv om teknologien er ny, vil jobben de gjør, og målene de jobber mot være de samme, forklarer Broen: 

– Det vi skal, er å utnytte teknologien til å støtte oss i prosesser og beslutninger – og bidra til å gjøre arbeidsoppgaver vi allerede har på en bedre, riktigere og mer effektiv måte.

Lindqvist er heller ikke nødvendigvis redd for at jobber skal forsvinne. 

– Undersøkelser viser at også våre medarbeidere er positive til ny teknologi. Jeg tror det er fordi vi har en høy grad av tillit internt i organisasjonen. Og tillit er helt grunnleggende i møte med endring og omstilling. 

– Dessuten er vi helt avhengig av at kundene har tillit til oss. Derfor er vi hele tiden nødt til å ta gode, velbegrunnede valg. Alt vi gjør, skal være av høy etisk standard. Vi stiller strenge krav til rapportering og regulering av alt som har med personvern, etikk og databehandling å gjøre. Det samme vil vi gjøre med innføring av kunstig intelligent teknologi, legger hun til. 

Blant nøklene til bruk av ny teknologi er bred kompetanse

Videre vektlegger de begge viktigheten av kunnskap og kompetanse. Jo mer man vet om hvordan kunstig intelligens faktisk fungerer – og hva det kan brukes til – jo bedre forutsetninger har man til å ta velbegrunnede og etiske valg. 

Lindqvist husker nemlig godt et tidlig møte med automatisert teknologi som tillitsvalgt: 

– For ganske mange år siden hadde vi et medlem i Finansforbundet som trengte råd, fordi vedkommende skulle starte i en jobb som robottrener. Da var det en ganske ny type sak som tillitsvalgt å ta tak i! For hvor starter man? Hvilke spørsmål stiller man? Hva er egentlig en robottrener?

– Der og da var det vanskelig å i det hele tatt komme frem til det punktet hvor man stilte de etiske spørsmålene, fordi det var såpass upløyd mark. 

I slike situasjoner holder det ikke nødvendigvis at de som jobber med IT og kunstig intelligens på arbeidsplassen utvikler dyp kunnskap på området. De mener nøkkelen til god implementering av ny teknologi ligger i bred kompetanse, på tvers av organisasjonen:

– Det handler også om tidlig involvering av ansatte. For kunstig intelligens i fremtiden vil ikke bare påvirke arbeidshverdagen til IT-avdelinger. Det vil være noe vi alle møter på, avslutter Broen.