Investormatch

ÅKP og våre partnere har lang erfaring med å hjelpe vekstselskaper. Vi ser hvor viktig det er å koble kompetanse og kvalifisert kapital fra næringslivet inn i vekstselskaper i en tidlig fase. Vi har derfor etablert en møteplass for investorer og vekstselskaper. Investormatch blir for femte gang arrangert i mai 2024.

Målet er å koble noen av de mest fremoverlente investormiljøene med bedrifter som søker kapital, samt inspirere, motivere og sørge for et utvidet nettverk. Investormatch i år har et hvassere utgangspunkt fordi arrangementet i større grad retter seg mot bedrifter som allerede er etablert og har noen titalls millioner i omsetning. Grunnen til det er at etablerte bedrifter, mer enn rene startups, representerer et potensial for betydelig vekst.

Les mer på: https://www.investormatch.no/

Eller meld deg på: https://www.investormatch.no/#P%C3%A5melding

Pris

Fullpris: NOK 60.000,-

Pris med støtte fra EU og Innovasjon Norge : NOK 20.000,-

 

Investormatch

 

Kontakt

Elisabeth Remøy – Leder drift ÅKP Entreprenørskap

elisabeth.remoy@aakp.no | +47 911 25 319