KI-kartlegging (10 timer)

Nå har du muligheten til å få sponset veiledning fra SINTEF-forskere med lang erfaring og bred kompetanse innenfor næringsrettet bruk av kunstig intelligens.  

Pris med rabatt: Gratis for SMB med NEMONOOR rabatten – Dekket av Digitalt Europa og Innovasjon Norge.

Pris uten rabatt: 20 000 NOK

 

Hva kan du få?

Gjennom pakken «KI-potensial kartlegging» får din bedrift 10 timer med teknisk ekspertise til å se på hvilke muligheter kunstig intelligens kan bety for din virksomhet og forretningsmodell, og hva den ikke kan løse. Dere vil sitte igjen med en anbefaling for videre utvikling, forskning eller innkjøp av hyllevare. I tillegg vil dere få en vurdering av hvilke finansieringsmuligheter som finnes for deres behov.
 

Hva må du selv gjøre?

Du må frigjøre tid fra relevant personell i din bedrift og tilgjengeliggjøre informasjon for SINTEF. Vi estimerer cirka 10 timer tidsbruk fra bedriften sin side på møter, finne frem informasjon og eventuelt presentere hva slags data som finnes i bedriften. Før du kan få tjenesten må du ha gjennomført NEMONOOR sin digitale modenhetsanalyse.
 

Hvem får du jobbe med?

SINTEFs forskere er ledende innenfor kunstig intelligens (KI) for næringslivet i Norge, og har lang erfaring innen utvikling og bruk av teknologi i samarbeid med det norske næringslivet. Forskere i SINTEF har utviklet løsninger for bruk av kunstig intelligens blant annet innen maritim sikkerhet og overvåkning, på byggeplasser, innenfor helsediagnostistikk og inspeksjon av infrastruktur som broer og kraftlinjer.

I næringslivet er kunstig intelligens mye mer enn generative språkmodeller og kreative illustrasjoner. Anvendbar forskning på, og bruk av, kunstig intelligens i næringslivet kan gjøre bedrifter tryggere, mer klimavennlige og mer energieffektive.

 

KI-kartlegging med SINTEF

Kontakt

Lene Lad Johansen, Senior forretningsutvikler i SINTEF Digital
lene.lad.johansen@sintef.no | +47 986 02 759