KI opplæring for bedrifter

Cluster for Applied AI tilbyr dette kurset som gir deg en innføring i hva kunstig intelligens (KI) er. Hva trengs for å gjennomføre KI-prosjekter i bedriften, og hvilke finansieringsmuligheter finnes?  Kurset er ment å fungere som inspirasjon og viser frem relevante case, dataprosesser, etiske problemstillinger, og tar for seg fremtidens KI.  Kurset består av 3 dagssamlinger.

Kurset er spesielt beregnet på bedriftsledere og tekniske ledere i små og mellomstore bedrifter. Kurset består av 3 dagssamlinger, med forelesere fra Institutt for energiteknikk og Simula Consulting

KI-opplæring for bedrifter består av tre moduler:

Module 1 – Basic definitions and terms. Talent, data and processes. Use case development.

Module 2 – Inspirations from other companies. Team work.

Module 3 – Ethics. Future of AI / ML. Roadmap for an ML project. Resources, tools, and funding.

 

Kontakt

Tore Lie

tore.lie@smartinnovationnorway.com

Cluster for Applied AI,

caai.no

KI opplæring for bedrifter