Microsoft og Digital Norway med KI-turné: – Fra «buzz» til business

Microsoft og Digital Norway med KI-turné: – Fra «buzz» til business
– Sammen skal vi vekke KI-Norge, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway (til venstre). Microsoft-direktør Kristine Dahl Steidel, til høyre.

Kun 15 prosent av nordiske virksomheter har en KI-strategi. Nå skal Microsoft Norge og Digital Norway, i samarbeid med NHO, LO og Nemonoor, reise Norge på langs for å hjelpe næringslivet med å skape faktiske verdier ut av kunstig intelligens. 

Å komme i gang med kunstig intelligens (KI) har aldri vært enklere for norske bedrifter. Verktøyene er brukervennlige, raske å komme i gang med og terskelen for å utforske hyllevare er senket betydelig.

Samtidig strever mange med å ta steget fra testing og eksperimentering – til faktisk verdirealisering. 

– Vi ser at mange, både store og små bedrifter, er i en fase hvor de trenger verktøy og veikart for å ta det neste steget, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge. 

Dette har Microsoft Norge og Digital Norway ambisjoner om å gjøre noe med. I løpet av våren og forsommeren legger de sammen ut på turné for å vekke KI-Norge. 

– Sammen skal vi gi norske virksomheter kunnskapen og inspirasjonen de trenger for å ta kunstig intelligens fra buzz til business, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway. 


Fakta: KI ABC – Fra buzz til business

Et grunnleggende KI-kurs, hvor eksperter fra Microsoft Norge og Digital Norway skal reise rundt i Norge for å bidra til å løfte bruken av kunstig intelligens fra eksperimentering til implementering. 

Rundreisen starter i Oslo 7. mai og skal videre til Hamar, Trondheim, Bergen og Tromsø. Etter sommeren vil tre nye byer få besøk.  

«KI ABC – Fra buzz til business» er delt opp i to deler, hvorav den første er en teoretisk innføring i grunnkunnskapen du trenger for å forstå KI bedre. 

Den andre delen av kurset tar for seg praktisk anvendelse av Copilot fra Microsoft – og hva som skal til for å rigge virksomheten for KI-suksess. 

Ønsker du å delta? Meld deg på her!

Nye tall bekrefter utprøvingsvilje, men få klare planer

For at det finnes buzz – oppmerksomhet, nysgjerrighet og utprøvingsvilje – rundt kunstig intelligens, er det ingen tvil om. 

Så mye som 86 prosent av landets bedrifter har allerede kommet i gang med KI, og 11 prosent planlegger å bruke det i løpet av de neste to årene.

– Tallene er oppsiktsvekkende høye, og går langt i å bekrefte at norsk næringsliv har kunstig intelligens høyt oppe på prioriteringslisten, sier Microsoft-direktøren. 

Samtidig viser en annen fersk undersøkelse at kun 15 prosent av nordiske selskaper har en strategisk plan for kunstig intelligens. 

Dingsør sier dette er et punkt hvor skoen trykker for mange:

–  Bruken av kunstig intelligens må settes i system, og må gjenspeiles på tvers av forretningsområder. 


– Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge, sier digitaliseringsminister Karianne Tung (til venstre) – som heier på samarbeidet mellom Digital Norway og Microsoft Norge. (Til høyre: Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge).

– Et lederansvar

Steidel sier seg enig i at veien mot reell implementering og gevinstrealisering starter med tydelige mål og planer:

Hvordan kan kunstig intelligens øke produktiviteten? Hva kan automatiseres? Hvilke oppgaver egnes best for datadrevne beslutninger – og hvordan får man mest mulig ut av egne data? 

– Dette er koder vi skal hjelpe næringslivet med å knekke, sier hun, og legger til: 

– Oppgaven med å lykkes med kunstig intelligens er ikke teknisk, men organisatorisk. Det er et lederansvar å prioritere ressurser og legge til rette for at teknologien tas i bruk på arbeidsplassen.