Ministeren sparket i gang Norges første KI-turné: – Den største faren er om vi havner bakpå

En fullsatt sal fikk grunnleggende kunnskap om kunstig intelligens, da Digital Norway og Microsoft Norge, med støtte fra LO og NHO, startet sin landsomfattende KI-turné.


Digital Norway og Microsoft er i gang med sin landsomfattende læringsturné KI ABC
SKAL «KI-VEKKE» NORGE: Digital Norway og Microsoft er i gang med sin landsomfattende læringsturné KI ABC – med avspark på Rebel i Oslo. Fra venstre Dragana Trifunovic og Liv Dingsør (Digital Norway), digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung og Kristine Dahl Steidel og Dag Nyrud (Microsoft). Alle foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Kunnskap trekkes frem som den viktigste forutsetningen for å lykkes med kunstig intelligens (KI), ifølge NHO

– Nettopp derfor er jeg så glad for at Digital Norway og Microsoft Norge, i samarbeid med LO og NHO, setter i gang denne road tripen for å KI-vekke Norge, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. 

Hun er tilstede på turneen «KI ABC – fra buzz til business» sitt første stopp i Oslo. I løpet av våren og forsommeren skal kurset reise innom byer som Hamar, Trondheim, Bergen og Tromsø – før enda flere steder besøkes til høsten. 

Der skal eksperter fra Digital Norway og Microsoft Norge gi norske bedrifter en innføring i grunnkunnskapen de trenger for å forstå KI bedre. 

– Som digitaliseringsminister blir jeg ofte spurt om hva som er min største bekymring med kunstig intelligens. Mitt svar er enkelt: Det er at vi ikke utnytter potensialet og tar det i bruk, sier Tung. 

– Det beste jeg har sett 

Kursturneens første stopp var fulltegnet. Fortsatt er det noen plasser igjen i de andre byene. Så hvis du ønsker å delta kan det være lurt å melde seg på allerede nå

Ifølge kursdeltaker og konsernsjef i møbelprodusenten Vestre, Bjørn Fjellstad, er altså ikke dette noe du ikke bør gå glipp av: 

– Innføringen av Digital Norway er den beste jeg har sett om kunstig intelligens. Det var veldig oversiktlig, og fortalt på en måte som gjorde at jeg forsto det veldig godt, sier Fjellstad. 

– Dette er noe jeg sterkt vil anbefale, særlig til alle med administrative roller, ledere og mellomledere. Her snakkes det om mye de bør kjenne til, legger han til. 


FORNØYD KURSDELTAKER: Konsernsjef i møbelprodusenten Vestre, Bjørn Fjellstad.
FORNØYD KURSDELTAKER: Konsernsjef i møbelprodusenten Vestre, Bjørn Fjellstad.

Viktig for å håndtere fremtidens utfordringer  

At flere må ha mer kunnskap om kunstig intelligens er viktig av flere grunner. 

Den første handler om gevinstpotensialet teknologien representerer: Digitalisering og kunstig intelligens kan gi opp mot 5600 milliarder kroner i ekstra verdiskaping frem mot 2040. 

– Det forutsetter at teknologien brukes raskt. At vi ikke bare snakker om det, men at vi faktisk gjør noe med det, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway. 

Den andre grunnen handler om fremtiden vi er i ferd med å gå inn i. En fremtid med ressursknapphet, mangel på arbeidskraft og hvor det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Vi blir eldre og de offentlige inntektene går ned. 

– Da må vi få mer ut av mindre i årene fremover. Og vi er nødt til å tenke annerledes. Da må kunstig intelligens utnyttes, legger Dingsør til. 


FULLSATT SAL: Det var mange som ville ha en grunnleggende innføring i KI og Copilot.

Sliter med å skille muffins fra chihuahuaer  

«Rekk opp hånda de som vet hva CAPTCHA egentlig brukes til. Visste du at det ikke bare tester om du er et menneske, men også hjelper til med å trene maskinlæringsmodeller?»

Dette er et eksempel på spørsmål Dragana Trifunovic fra Digital Norway stiller under den første timen. Her blir buzzord som generativ KI, språkmodeller og algoritmisk analyse avmystifisert og forklart på en enkel og engasjerende måte. 

– Og for de som er redde for at kunstig intelligens skal erstatte oss mennesker, er jeg ikke så bekymret for det, sier hun, og illustrerer poenget med et bilde av bakevarer og hunder. 

Hun legger til: 

– Maskiner er for eksempel veldig gode til å utføre komplekse regresjonsanalyser. Men hvis du ber dem om å skille en muffin fra en chihuahua, så blir det fort vanskeligere. 


FORKLARTE: Dragana Trifunovic i Digital Norway.

Innføring i Copilot for Microsoft 365

Andre del av foredraget gir et dypdykk i Microsofts verktøy om kunstig intelligens, mest spesifikt produktivitetsverktøyet Copilot for Microsoft 365. 

Skal man lykkes med Copilot, kreves det nemlig et godt forarbeid med både de ansatte og datakvaliteten. 

– Dette er koder vi skal hjelpe næringslivet å knekke, sier Kristine Dahl Steidel, daglig leder i Microsoft Norge og legger til: 

– Det er et lederansvar å prioritere ressurser og legge til rette for at teknologien tas i bruk på arbeidsplassen. Men da må de først ha grunnleggende kunnskap om kunstig intelligens.

Copilot brukes av stadig flere norske virksomheter, blant annet Vestre. 

– Vi ble dratt inn i et univers som detaljert forklarte oss hva Copilot er og ikke er. Vi tester jo ut en prototype hos oss, så det var veldig nyttig. Man får jo en del tanker om neste skritt, og vi ser masse potensial i organisasjonen, sier Fjellstad. 


HVORDAN BRUKE COPILOT? Dag Nyrud fra Microsoft ga innsikt i Microsofts KI-assistenter.

Ambisjon om 80 prosent KI i offentlig sektor 

Nylig lanserte digitaliseringsministeren ambisjonen om at 80 prosent av offentlig sektor skal ha tatt i bruk kunstig intelligens på én eller annen måte innen utgangen av 2025. 

– Jeg mener det er realistisk. Andre sier det er naivt. Innen utgangen av neste år gleder jeg meg til å se hvem som fikk rett. Uavhengig av dette er det viktig å gi en tydelig beskjed om at det ligger et potensial her som alle må ta i bruk, sier Tung. 

Men da er det ikke bare å kaste seg ut i det. Ukritisk bruk av kunstig intelligens kan nemlig innebære en rekke ulike fallgruver: Det kan diskriminere, bidra til desinformasjon – og oppi alt dette er det både datasikkerhet og lover og reguleringer som må ivaretas. 

– Nettopp derfor er det viktig med god opplæring og informasjon, og det er «KI ABC» en utrolig viktig bidragsyter til, sier hun. 

– En styrke for norsk næringsliv 

For å sette fart på bruk av ny teknologi og kunstig intelligens i norsk næringsliv, har regjeringen – med digitaliseringsministeren i spissen – sammen med NHO og LO, lansert initiativet «digitalt krafttak».  

For NHO og LO er kursturneen et viktig steg på veien til å løfte bruk av KI i arbeidslivet. 

– «KI ABC» blir et viktig steg på veien til å løfte vår felles kompetanse om grunnleggende bruk av KI. NHO er glade for at turneen nå starter og at vi er del av et sterkt og engasjert lag av samarbeidspartnere, sier Rebekka Borsch, avdelingsleder i NHO.  

Det er et budskap Kjetil Staalesen, spesialrådgiver i LO, stiller seg bak: 

– Å ta i bruk ny teknologi er helt nødvendig for å levere på løftene våre om vekst i både produktivitet og velferd, men det har også omkostninger. Økonomiske og menneskelige, sier han, og legger til: 

– At norsk fagbevegelse ved LO står bak en slikt initiativ, og sammen med arbeidsgiverne i NHO er en enorm styrke for norsk næringsliv.

Norsk KI-hub medfinansierer 

Med på samarbeidet er også Norges nasjonale innovasjonsnav for kunstig intelligens, Nemonoor, hvor også Digital Norway er en av partnerne. 

Rett før jul ble det kjent at regjeringen setter av 20 millioner kroner til medfinansiering av to prosjekter knyttet til EUs forskningsprogram Digital Europa. Et av disse er nettopp Nemonoor. 

– Nemonoor sin oppgave er å hjelpe norske virksomheter med å skape verdi av kunstig intelligens. Derfor er vi veldig glade for at de er med og finansierer dette KI-kompetanseløftet, avslutter Dingsør.