Mulighetsstudie med SINTEF (40 timer)

Med riktig bruk av verktøy innenfor kunstig intelligens kan næringslivet bli mer effektive, tryggere og mer klimavennlige. SINTEF kan bistå med å vurdere hvordan KI kan brukes best i din bedrift.

Pris med rabatt: Kr. 20.000 ekskl. mva, inkludert 75% rabatt med støtte fra Digitalt Europa og Innovasjon Norge

Pris uten rabatt: Kr. 80 000 ekskl. mva

 

Hva kan du få?

Gjennom pakken «Mulighetsstudie for bruk av KI i din virksomhet» får du tilgang til teknisk personell i inntil 40 timer for å gå grundigere gjennom mulighetene som finnes for din virksomhet.

SINTEFs forskere kan i denne pakken gi anbefalinger om strategisk bruk av KI, forståelse av KI-anvendelse i din bedrift og eventuelt se på hvilken kvalitet dataen har. Vi kan også tilby spesialtilpassede workshops. I tillegg vil dere få anbefalinger til etisk bruk av data og sikkerhetsaspekter ved KI-implementering.

 

Hva må du selv gjøre?

Mulighetsstudiet kan kun bestilles dersom bedriften har fått bekreftet at det finnes potensial for bruk av KI. Bedriften må belage seg på å sette av tid hos relevant personell eller tilgjengeliggjøre data etter nærmere avtale med SINTEF.

 

Bakgrunn

SINTEFs forskere er ledende innenfor kunstig intelligens (KI) for næringslivet i Norge, og har lang erfaring innen utvikling og bruk av teknologi i samarbeid med det norske næringslivet. Forskere i SINTEF har utviklet løsninger for bruk av kunstig intelligens blant annet innen maritim sikkerhet og overvåkning, på byggeplasser, innenfor helsediagnostistikk og inspeksjon av infrastruktur som broer og kraftlinjer.

I næringslivet er kunstig intelligens mye mer enn generative språkmodeller og kreative illustrasjoner. Anvendbar forskning på, og bruk av, kunstig intelligens i næringslivet kan gjøre bedrifter tryggere, mer klimavennlige og mer energieffektive.

 

Mulighetsstudie med SINTEF

Kontakt

Lene Lad Johansen, Senior forretningsutvikler i SINTEF Digital

lene.lad.johansen@sintef.no  | +47 986 02 759