Normaliserte bygningsdata

IFE leverer normaliserte tidsseriedata fra en rekke sensorer i våre egne bygg via IoT plattformen ConnectedBuilding.

ConnectedBuilding samler inn tidsseriedata fra følgende sensorer:

  • Personer inn og ut av bygningene

  • Inneklima (Temperatur, Co2, luftfuktighet) i møterom og fellesområder

  • Tilstedeværelse i ett møterom

  • Energimålinger

  • Vannforbruk (Under arbeid)

  • Bygningskontrollsystem (Ventilasjon, varme)

Disse dataene samles inn via LoRaWan og Wireless M-Bus og blir normalisert via en context broker i IoT plattformen. Data vil bli gjort tilgjengelige via et API.

Energy performance tools and services


Kontakt

John Einar Hulsund, Seniorforsker, Halden 

john.einar.hulsund@ife.no,  |  95295190

Normaliserte bygningsdata