Norske finansieringordninger

En grundig vurdering av din innovasjon og dens potensial for suksess i relevante nasjonale finansieringsprogrammer

Denne tjenesten handler om å kartlegge mulighetene for at du kan benytte deg av norske offentlige finansieringsmuligheter (på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå). Vi gjennomfører en rekke workshops med deg for å forstå din innovasjon, markedsbehovet du adresserer, ditt konkurransefortrinn, kapasiteten til teamet ditt og andre aspekter som er avgjørende for å lykkes med offentlige finansieringsmuligheter.

Vårt team med eksperter fordøyer all informasjon og gir deg et informert beslutningsverktøy for å veilede deg i valg av finansieringsinstrumenter og grensebetingelsene rundt dem. Denne tjenesten er nært knyttet til EU Fundability-vurderingen da norske finansieringskilder ofte fungerer som et springbrett frem mot EU-finansiering. Denne tjenesten kan følges opp med andre tjenester fra Norway Health Tech for å hjelpe deg med å forberede søknaden til enkelte programmer.

 

Lærinsmål

Du får en kartlegging av de offentlige finansieringsmulighetene i Norge, som gir innsikt og en tidslinje som er relevant for de ulike stadiene av din innovasjonsplan.

Lenker:

https://www.norwayhealthtech.com/services/competence-broker/

https://play.quickchannel.com/explore/ability1246/player/0frdbuc

https://play.quickchannel.com/explore/ability1246/player/9gedgyi

Kontakt

Trine Radmann, Head of International Affairs

trine.radmann@norwayhealthtech.com

Norske finansieringordninger