Standardisering

Nemonoor bistår med arbeidet mot mer tillitsfull og bærekraftig kunstig intelligens. En viktig del av dette vil være arbeidet for å oppnå relevante standarder som kan bidra til at produkter og tjenester på en tryggere måte kan bli tatt i bruk i Norge og andre steder i verden.

For å bidra til dette arbeidet har Nemonoor etablert Norwegian AI Standards Hub, et nettverk som skal bidra til at SMBer og offentlig organisasjoner kan begynne på reisen med å få produktet eller tjenesten de tilbyr sertifisert.

Spesielt innenfor helse er standardisering svært viktig og Norway Health Tech har bygget opp kompetanse over mange år. Samtidig krever ofte andre bransjeområder i Nemonoor et arbeid med standardisering – produksjon, energi og byer kan trenge samkjørte løsninger.

Over de kommende årene vil flere standarder innenfor kunstig intelligens lande og Nemonoor vil jobbe aktivt med å holde oversikt både over standardiseringsarbeidet og hvilke aktører som kan bidra inn mot prosessen slik at du kan oppnå standarder relevant for din organisasjon.Arbeidet med Norwegian AI Standards Hub er sterkt inspirert av organiseringen av AI Standards Hub i England drevet av Alan Turing Institute. Vi vil også ha nær kontakt med arbeidet i EU innenfor standardisering og aktørene som aktivt jobber med standardisering.

Standardisering