Strategisk AI – Fra BUZZ til BIZ

Ledere kan ikke lenger angripe mulighetene og utfordringene i dagens utfordrende landskap uten bevisst bruk av kunstig intelligens (AI).

Spørsmålet er hvordan?

Vi inviterer til et kurs bestående av en to dagers workshop for ledere og beslutningstakere som tar for seg hvordan de kan innføre kunstig intelligens i deres operative hverdag og som en viktig del av deres strategiske beslutninger. Kurset har fokus på praktisk utbytte og skal øke produktiviteten, konkurransekraften og innovasjonstakten, spesielt i små og mellomstore bedrifter, samt kommuner. Det trengs ingen tidligere kunnskap om temaet.

Kurset finner sted hos Smart Innovation Norway i Halden og du har to anledninger å velge mellom: 22. og 23. juni eller 17. og 18. oktober.

 

OBS! Det finnes mulighet for å holde dedikert og skreddersydd kurs til den enkelte virksomhet. Prisen avtales.

 

SESJON 1:
8:30 Velkommen og intro
9:00 Introduksjon til Kunstig Intelligens
10:00 Pause
10:15 Bruk og eksempler
11:00 Øvelse: Umiddelbare muligheter for virksomheter i dag
12:00 Lunsj
13:00 Trender, krav og regulering
14:00 Pause
14:15 Øvelse: Potensielle videreutviklinger av virksomheten
Videreutvikling av nåværende løsninger
Utvikling av nye løsninger
Etablering av nye forretningslinjer «AI first»
15:00 Konklusjoner og introduksjon dag 2

 

SESJON 2:
8:30 Velkommen og oppsummering workshop dag 1
9:00 Analyse av virksomhetens produkter og tjenester
10:00 Pause
10:15 Analyse av potensielle  videreutviklinger av virksomheten
11:30 Øvelse: Påvirkning av KI i virksomhetens portefølje av løsninger
12:00 Lunsj
13:00 Øvelse: Påvirkning av KI i virksomhetens potensielle videreutviklinger
14:00 Pause
14:15 Øvelse: Kartlegging av satsingsområder de neste 3-5 årene
15:00 Konklusjoner og enighet rundt taktiske og strategiske tiltak for virksomheten ved hjelp av Kunstig Intelligens.

 

Pris

  • Pris for SMB (80 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 24.000 ekskl. mva
  • Pris for offentlige virksomheter (40 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 72.000 ekskl. mva
  • Markedspris: kr. 120.000 ekskl. mva

 

 

Kontakt

Gurill Mediaa, Prosjektleder, Smart Innovation Norway

gurill.mediaa@smartinnovationnorway.com | +47 994 25 914

Strategisk AI - fra Buzz til BIZ