Test before invest

Introduksjon til AID katapulten og Norsk katapult sine testfasiliteter og kompetanse.

En SMB bedrift som har et konkret behov i utviklingen av et produkt, tjeneste eller prosess som vil bidra til industriell verdiskapning vil bli introdusert for og få bistand i kundereisen til Norsk katapult i møte med testfasilteter, kompetanse og et økosystem som kan bidra med å løse kunden sitt behov. Bedriften kan søke om finansiell støtte hos Siva i slike prosjekter.

 

Pris

  • Pris for SMB (60 prosent rabatt med Nemonoor): kr. 48.000 ekskl. mva
  • Markedspris: kr. 120.000 ekskl. mva

 

Kontakt

Gurill Mediaa, Prosjektleder, Smart Innovation Norway

gurill.mediaa@smartinnovationnorway.com | +47 994 25 914

AID katapult, Gurill Mediaa