Verktøykasse for maskinlæring

IFE tilgjengeliggjør en verktøykasse for maskinlæring med tidsseriedata fra en rekke sensorer i våre egne bygg, via vår IoT plattform ConnectedBuilding.

Tjenesten tilbyr en interaktiv notebook som kjøres via nettleseren og benytter tidsseriedata fra ConnectedBuilding. Gjennom notebooken, vil man både kunne analysere data, visualisere data, forberede data for maskinlæring og trene og validere maskinlæringsmodeller. Tjenesten er under utvikling.

Kontakt

Aleksander Lygren Toppe, Avdelingsingeniør, Halden

aleksander.lygren.toppe@ife.no  |  40728692

Verktøykasse for maskinlæring