– Vi hjelper bedrifter å konkurrere på internasjonalt toppnivå

Gjennom ordningen Norsk katapult har Smart Innovation Norway fått på plass et testsenter som utvikler, tester og simulerer produkter, tjenester og prosesser. AID katapult er rett og slett et industrielt treningsanlegg som gjør veien fra idé til marked kortere.

Gurill Mediaa er prosjektleder for AID-katapulten

Av Anja Lillerud, Smart Innovation Norway

Tenk deg at du har en idé til et produkt som du har skikkelig tro på. Noe du mener kan utgjøre en stor forskjell fra dagens løsning. Eller en tjeneste som ikke finnes, men som du har avdekket at det er behov for. Hvordan skal du klare å overbevise de riktige folkene om å satse sammen med deg?

En reise gjennom Siva – Selskapet for industriveksts katapultordning kan være løsningen. En katapult tilbyr industrielle treningssentre med utstyr og kompetanse til bedrifter som trenger å teste ut en idé, simulere et hendelsesforløp eller utvikle et produkt eller tjeneste.

I den andre enden av prosessen sitter man igjen med kunnskap og dokumentasjon som hjelper deg videre på veien til markedet.

Katapultfamilien vokser

Bjørn Dimmen, daglig leder DigiCat i Ålesund. Alle foto: Anja Lillerud

– Vi hjalp en industribedrift i oljebransjen på Vestlandet med å lage blant annet en video og VR-løsning som gjorde det mye enklere for dem å vise fram sitt nye produkt til kundene sine. De la videoen ut på LinkedIn, og det resulterte i henvendelse fra en internasjonal aktør og kontrakt for nytt oppdrag, forteller Bjørn Dimmen.

Han er daglig leder for DigiCat i Ålesund, katapultsenteret som Smart Innovation Norways katapult er en node til.

Under lanseringen av AID i august 2023 var Dimmen til stede, og han gleder seg over at katapultfamilien vokser. De fem nasjonale sentrene der DigiCat er en av dem, har fått åtte noder, blant dem AID-katapulten, under sine vinger i løpet av året.

AID har hovedfokus på kunstig intelligens og digitale tvillinger siden Smart Innovation Norway har ekspertise på de to fagområdene.

– Det var kjempegodt oppmøte på lanseringen, og det var et fint arrangement som viste bredden både i tilbudet fra AID og kundemålgruppen for katapulten, sier Dimmen.

DigiCat-sjefen er opptatt av å spre budskapet om Norsk katapult-ordningen så mye som mulig. Han møter til stadighet bedriftsledere som ikke kjenner til muligheten for økonomisk støtte man kan få gjennom et katapultsenter.

– Bedriftenes egenandel og Sivas katapultmidler kan sammen utløse store ting. Jeg prøver å understreke at man ikke skal tenke begrensninger, at det viktigste for bedriftene er å få ideer og utfordringer ned på papiret, og så kan vi se hvilken leverandør som er den beste og koble partene sammen, forklarer han.

AID katapult
Eirik Andreassen (t.v.) fra Digital Norway og Nemonoor sammen med klyngeleder for Cluster for Applied AI, Tore Lie. Sammen presenterte de AI-klinikken.

– Blant Norges ledende innovasjonsselskap

Bakgrunnen for lanseringen av AID-katapulten går tilbake til høsten 2022. Da bevilget regjeringen 47 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene for å bidra til økt omstilling og et mer bærekraftig norsk næringsliv.

Bjørn Arne Skogstad, spesialrådgiver Industri hos Siva – Selskapet for industrivekst.

Siva utlyste pilotprosjekter under ordningen Norsk katapult, og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknader fra Smart Innovation Norway og 27 andre kandidater fra alle landets fylker.

– Smart Innovation Norway er blant Norges ledende innovasjonsselskap når det gjelder fokus, kapasitet og koblingen mellom forskning og anvendelse. At dette miljøet med denne kapasiteten er en del av det nasjonale løftet som Norsk katapult er, er veldig gledelig, sa Bjørn Arne Skogstad, spesialrådgiver industri hos Siva, under åpningen av AID.

Skogstad har fulgt selskapet de siste 10-12 årene fra å bestå av en næringsklynge i startgropa til å utvikle ikke bare én, men tre klynger, en inkubator, en internasjonalt anerkjent forskningsavdeling, et tidligfase fond og en smart by-satsning.

Nå gleder han seg til å følge med på veien videre.

– Dere skal være med på å svare ut regjeringens bestilling til Norsk katapult, og den bestillingen er ikke veldig beskjeden. Den sier at dere skal tilby utstyr, teknologi og kompetanse til hele landet slik at bedrifter fra Nordkapp til Lista øker sin konkurransekraft. Dere skal bidra til mer innovasjon og raskere omstillingsevne med sikte på økt og ny industriell verdiskapning i Norge, sa han.

AID katapult med stort lag i ryggen

– Vi skal primært hjelpe bedrifter, men også offentlig sektor med å utnytte det vi kaller «den nye oljen», nemlig data.

Kjell Reidar Mydske

Kjell Reidar Mydske var stolt administrerende direktør for Smart Innovation Norway da han ønsket velkommen til åpningen av piloten AID katapult.

– Vi skal primært hjelpe bedrifter, men også offentlig sektor med å utnytte det vi kaller «den nye oljen», nemlig data. I katapulten lanserer vi en datafabrikk som skal behandle og gjøre dataene klare, en AI-klinikk for å vise hvordan man kan bruke AI i egen forretningsmodell, og en simulator for raskere å utvikle og teste produkter og tjenester. Med disse tre tjenestene skal vi hjelpe bedrifter å konkurrere på internasjonalt nivå, sier han.

AID katapult tilbyr tre tjenester: AI-klinikken, datafabrikken og simulatoren. Prosjektleder Gurill Mediaa presenterte dem under lanseringen.

Ansvaret for å lede AID-katapulten har Gurill Mediaa fått. Hun ser fram til å hjelpe bedrifter og offentlige aktører med å utvikle tjenester og produkter, og til å lage digitale verdiøkende tjenester på toppen av produkter som allerede finnes.

– Dette er en spennende og viktig oppgave. Vi gleder oss til å gå i gang med å løse oppdraget vi har fått og nå målene vi har satt oss, sier Mediaa.

Hun understreker at AID katapult er en del av et økosystem og har mange kompetente samarbeidspartnere med seg på laget.

Sivas katapultprogram legger rammene for et godt utgangspunkt sammen med Næringshagen i Østfold, DigiCat i Ålesund/ ÅKP, Cluster for Applied AI, Halden Næringsutvikling, visualiserings- og simuleringsbedriften Augment City/OEC, Institutt for Energiteknikk (IFE), Digital Norway/Nemonoor, AI-selskapet Chronos og UiT Norges arktiske universitet avd. Narvik.

– Er du nysgjerrig på hva AID katapult er, så ta kontakt. Jeg vil gjerne vise deg simulatoren og mulighetene som ligger i AI, digitale tvillinger og datadeling sier Gurill Mediaa.

Godt oppmøte på lanseringen av AID katapult.